CleanBucket™

"Du har ingen kontroll över hur sjukdomen kommer in i stallet men du har total kontroll hur den sprids".
DR. SCOLLAY
Forth Dodge Animal Health
I response till EHV-1 Utbrott

Specifikationer
- Infunderad med jonisk silver att kontrollera
  bakterietillväxt
- Minimerar hinkslam
- Fri från antibiotika
- Joniskt silver dödar 99.9% av bakerier, svamp och  
  virus

Användning
- Hästens vatten är renare och smakar bättre
- Minimerar tid som läggs på att skrubba rent hinkar
- Om hinkslem börjar synas så skrubba hinken med  
  en grov borste för att aktivera nytt ytlager av silver.

MADE IN THE USA


Copyright © EquiFit Inc / HorseWealth AB
CleanBucket™